GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Breaking Jade Xiao in front of Phonix Lamp (Feng Huang Deng Qian Sui Yu Xiao); Celebrating New Year. (Pu Tian Tong Qing Yin Xin Nian) Artists: He Feifan, Wu Chenlu (?), Liang Xingbo, Su Shaotang, Bai Longzhu, Bai Yanhong, Ou weiquan (?); Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jintang, Liang Xingbo, Liang Cibo, Yu Lanxiu, Qiao Libo
Object ID
1999.055.005.084