GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Legend of the White Snake (Bai She Zhuan) Artists: Fang Yanfen, Tan Qianjing, Tan Qianhong, Xin Mazai, Feng Ri' an, Su Shaotang, Shao Xinquan, Mai Bingrong
Object ID
1999.055.005.085