GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The reliving of Hong Mei (Hong Mei Zai Sheng Ji) Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Liang Cibo, Ren Bing'er, Lin Jiasheng, Zhu Shaopo
Object ID
1999.055.005.086