GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Colorful Phonix Lamp (Cai Luan Deng) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jintang, Feng Huang Nv, Ban Ri'an, Shao Xin(?), Fu Rong Lu, Yan (?)hong, Bai Longzhu, Zhang Xingzuo, Deng Weifan
Object ID
1999.055.005.088