GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Breaking Jade Xiao in front of Phonix Lamp (Feng Huang Deng Qian Sui Yu Xiao) Artists: He Feifan, Luo Lijuan, Mai Bingrong, Liang Xingbo, Liang Cibo, Tan Qianhong, Yan Taohong, Zhao Bingquan, Ou Weiquan
Object ID
1999.055.005.089