GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Dream of the Red Chamber (Hong Long Jin Jing Meng) (Xing Yun Stereo) Artists: He Feifan, Wu Junli, Mai Qiunong, Xiao Qiansui, Zeng Yunxu (?), Li Baolun, Mei Yanhua, Shuang Xingnv, Jin Ziyan
Object ID
1999.055.005.093