GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A scholar becomes rich (Hua Ran Zhuang Yuan Hong); The tragic story of Leung Shan-pak and Chuk Ying-toi (Liang Zhu Hen Shi) Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying, Ban Ri'an, Xiao Zhongkun, Liang Cuifang; Lin Jiasheng, Li Baoying, Wen Jiali, Li ?hong, Ban Ri'an, Bai Longzhu, Xin Xingbo, Liang Hongyu
Object ID
1999.055.005.094