GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: How I Wish to Meet You Before Marriage (Hen Bu Xiang Feng Wei Jia Shi) (mei sheng stereo), River Flows East (Yi Jiang Chun Shui Xiang Dong Liu) (nan sheng stereo); Butterfly Lovers (Liang Zhu Hen Shi) (xing yun stereo). Artists: Tian Ya, Cui Miaozhi, Mei Xing, Lu Xiaoping, Mo Jincheng, Deng Yuxia, Zhong Yunshan, Xian Jianli, Wu Mulan, Guo Shaowen, Du Guowei; Xin Ren Jianhui, Cui Miaozhi, Qian Pinting, Xin Xingbo, Mai Qinsheng, Li Er, Chen Juefen
Object ID
1999.055.005.132