GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: A Pity Woman Met Her Former Lover Again (Fo Qian Hua Song Zhuang Yuan Gui); How San Niang Taught Her Son (San Niang Jiao Zi) Artists: Ren Jianhui, Luo Yanqing, Lin Jiasheng, Liang Cibo, Ren Bing'er, Ouyang Jian; Fang Yanfang, Lin Jiasheng, Liang Cibo, Feng Huang Nv, Huang Qiansui, Chen Pimei, Li Pengfei
Object ID
1999.055.005.135