GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Fantastic Dancing with Fan (Ge Shan Wu Shan), The Tomb of Beauty (Li Zhong Mai Xiang), The Bank of Xunyang River (Xun Yang Jiang Pan), Revisiting the Boudoir (QIng Seng Tou Dao Xiao Xiang Guan). Artists: Chen Hui?, Zhang Baoqiang, He Nufan, Chen Hui?, Liang Shun
Object ID
1999.055.005.156