GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Jade Palm-leaf Fan (Yu Kui Bao Shan); Lun Wenxu Artists: Luo Li?, He ??, Bai Dazhu, Wu Mulan, Liu Shaowen; Zhong Yunshan, Li Hui, Feng ?feng, Li Jinchang, Zhu Li, Fu ?an
Object ID
1999.055.005.168