GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Zhuang Tai Hui; The Poem on A Red Leaf (Hong Ye Ti Shi) Artists: Ren Jianhui, Li Baoying; Li Baoying, Lin Jiasheng
Object ID
1999.055.005.185