GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Unrequited Love of A Girl (Yu Nv You Xin Kong Jie Pei) Artists: Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Tan Lanqing, Ren Bing'er, Sai Qilin, Li Qifeng, Xiao Juhong, Mai Xiansheng, Liang Fengyi
Object ID
1999.055.005.224