GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Meng Lijun, The Beauty's Grave (Xiang Luo Zhong); The War Between Chu and Han (Chu Han Zheng), Wife in the Morning, Sister-in-Law at NIght ( Chen Qi Mu Sao). Artists: Cui Miaozhi, Xin Ren Jianhui, Tian Ya, Xin Bai Xuexian, Zheng Peiling, Li Jinchang, Mai Xu, Mai Yan'er, Zhao Zibiao, Wang Jinfen Li Baoying, Li Xiangqin, Xin Liang Xingbo, Mai Bingrong, Mo Jincheng, Xin Ren Jianbo, Li Baolun, Wu Kang, Pan Xian, Tan Yawen, Mai Xu, He Yanling, Wu Mian; Liang Shaoping, Li Baoying, Luo Tangsheng, Tan Yongqiu, Lu Liqing, Xiao Ganluo,n Wen Quan Wu Junli, Xin Ren Jianhui, Lin Jiasheng, Xiao Ganluo, He Yanling, Chen Haitao
Object ID
1999.055.005.153