GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Marry the Fairy (Xing Yun Opera) The Bachelor's Match (Xing Fu Opera) The Life Story of Yue Fei (Yu Le Opera) The Story of the Western Wing (Mei Sheng Opera) Marry the Fairy: Luo Jian-lang as Dong Yong; Wu Jun-li as the fairy; Xin Xing Bo as the wealthy elder; Lu Li-qin as thelady; He Yan-yan; Liu Shao-wen; Mai Xu. The Bachelor's Match: Liang Xin-bo as Xu Shi-qin; Fong Huang-nv as Lu Si; Xiao Qian-sui as Xie Yu-tong; Mai Chu-nong as Li Yu-lian; Chang Xin-fei as Qin Mu-zhai; and Xin Shao-fong as Qin Jia-bao. The Life Story of Yue Fei: Wu Chu-fan as Yue Fei; Xu Qin-qin as Yue Fei's wife; Zhong Zhi-xiong as Yue Yun; Kuo Shao-wen as Yue Fei's mother; Liu Ke-xuan as Qin Kuai; Li Yan-ping as Ms. Wong; Bai Yan-zi as Chang Xian; and Zhu Ding-he as Ni Wan. The Story of the Western Wing: Ren Jian-hue as Chang Shen; Fang Yan-fen as Ying Ying; Hong Xian-nv as Hong-niang; Jing Ci-bo as Madam Cui; Xiao gan-luo as Mong Fa-ban; Chin Xiu-ying as Chang Shen; Fong Yu-ling as Ying Ying; Hong Ling-nv as Hong-niang; Fu Biao-an as Madam Cui.
Object ID
1999.055.005.067