GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Lord Bao Put Guo Huai On Trial ( Bao Gong Shen Guo Huai) ( Nan Sheng Stereo), Mourning of the Chaste Tree Flowetr (Qi Jing Hua) (Xin Sheng Stereo); Liang Tian-lai (Liang Tian Lai) ( Xin Sheng Stereo), Yang Nai Wu and Xiao Bai Cai (Yang Nai Wu yu Xiao Bai Cai) . Artists: Zhong Zhixiong, Wu Mulan, Li Baolun, Liu Kexuan, Li Yun, Zhu Li, Zhong Yunshan, Liang Suqin, Chen Jintang, Xin Shaowen, Guo Bingrong, Wang Feng, Lu Liqing, Chen Huizhen, Pan Xiaotao, Chen Meng; Chen Jintang, Zhong Yunshan, Liang Suqin, Xin Shaowen, Liu Kexuan, Shao Qiansui (?), Feng Yuling, Lin Dan, Chen Huizhen, Guo Bingrong, Shi Sude, Kong Peng, Zhang Feng, Cui Miaozhi, Zhong Zhixiong, Wang Ping, Mei Xing, Chen Huiling, Zhu Shaopo, Bai Yanzi, Zhang Xingzuo (?), Zhu Dinghe (?)
Object ID
1999.055.005.068