GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Saving A Moth from Flame (Ti Kai Hong Yan Jiu Fei E) Artists: He Feifan, Wu Lijun, Liang Xingbo, Nan Hong, Su Shaotang, Bai Longzhu, Feng Baobao
Object ID
1999.055.005.100