GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Rich and fortune couple ( Yuan Yang Fu Lu); Heartbreak Plaque (Duan Chang Bei) Artists: Ren Jianhui, Fang Yanfen, Ban Ri'an, Tan Qianhong, Zhang Xingzuo (?), Chen Pimei (?), Zhang Sheng; Ren Jianhui, Wu Junli, Ouyang JIan, Li Haiquan, Liu Kexuan
Object ID
1999.055.005.102