GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Young and beautiful (Hun Hua Yao Tai Ye He Hua); The Tragedy of Han Palace (Han Gong Sheng Si Hen) Artists: Fang Yanfen, Luo Jianlang, Mai Bingrong, Li Xiangqin, Ban Ri'an, Chen Cuiping, Liu Shaowen; Wu Junli, Mai Bingrong, Feng Huang Nv, Liu Kexuan, Zhang Sheng, Ceng Guoli, Bai Wenbiao
Object ID
1999.055.005.109