GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Li Ling's Replies to Su Wu (Yu Le Opera) The Emperor Hubilie (Nan Sheng Opera) Swallows Returning Once a Year (Mei Sheng Opera) Li Ling's Replies: Jiang Fong as Li Ling; Wu Mu-lan as Li's wife; Fu Biao-an as Su Wu; Ling Jin-tang as Li's son; Jiang Cui-yun as Li's mother; Fong Yu-ling as Xin Xin Nv, Li Bao-lun, and Mei Tianzhu. The Emperor Hubilie: Cui Miao-zhi, Zhong Zi-xiong, Ou Wei-quan, Xin Xia-huai, and Li Bao-lun. Swallows Returning Once a Year: Zhong Yun-shan, Cui Miao-zhi, Bai Long-zhu, Lu Xiao-ping, Xin Bin-rong, Dong Yu-xia, Yuan Miao-zhen.
Object ID
1999.055.005.061