GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Sleeping on Brushwood and Tasting Gall (Wo Xin Chang Dan); Lady Wenji's Return to China (Wenji Gui Han) Artists: Xin Ma Shizeng, Zheng Guobao, Mai Qiunong, Xiao Qiansui, Zeng Yunfei, Xin Mai Bingrong; Xian Jianli, Mai Bingrong, Mo Peiwen, Zhu Shaopo
Object ID
1999.055.005.184